KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ năm - 12/10/2017 14:28

PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG

TRƯỜNG TH&THCS TUẦN CHÂU

                                            

              Số: 76/KH - TH&THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

                 Hạ Long, ngày 15 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2017 –  2018

  Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Điều lệ trường THCS, THPT Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

 Thực hiện công văn số 2258/SGD&ĐT- GDTrH của Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh ngày 23 tháng 8 năm 2017; Công văn số 768 /PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long ngày 05 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 -2018.  Công văn số 2369/SGD &ĐT-GDTH ngày 30/8/2017, công văn số 755/ PGD & ĐT của Phòng GD & ĐT Hạ Long ngày 06/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2017- 2018;        

 Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm học 2016 – 2017, tình hình thực tế phát triển giáo dục đào tạo của ngành và địa phương, điều kiện thực tế của nhà trường,

Trường TH&THCS Tuần Châu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2017 - 2018 như sau:

 CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

I.Chỉ tiêu chất lượng giáo dục

1.Chất l­ượng bộ môn  (Bảng 2 - Phần phụ lục).

+ Khối THCS

  - Môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá: đạt 80% trung bình trở lên

  - Môn Sinh, Sử, Địa: Đạt 90% trung bình trở lên

  - Môn CN, GDCD đạt 98% trung bình trở lên

  - Môn TD, Âm nhạc, Mĩ thuật 100% xếp loại đạt.

+ Khối Tiểu học:

          - Môn Toán, Tiếng Việt hoàn thành 98%

          - Môn Khoa – Sử - Địa, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TD, Mĩ thuật, thủ công hoàn thành 100%

2.Chất lượng hai mặt giáo dục: (Bảng 3 – Phần Phụ lục)

Khối THCS

- Hạnh kiểm: Tốt 69 %; Khá  29,3%; Trung bình 1,7%.

- Học lực: Giỏi 28,4%; Khá 37,1%; Trung bình 31,9%; Yếu 2,6%.  

-Tỉ lệ chuyển lớp đạt: từ 98% trở lên; không có HS xếp loại HL kém; HK yếu.

- Lên lớp sau kiểm tra lại đạt 100%.

-Tỉ lệ tốt nghiệp THCS lớp 9 đạt 96% trở lên.

-Tỉ lệ HS thi đỗ vào trường công lập từ 30 đến 40%.

Khối Tiểu học 

- Hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục: 99%

- Năng lực, phẩm chất đạt 100%

- Lên lớp sau kiểm tra lại đạt 100%.

3.Chất lượng mũi nhọn

Khối THCS:

- HSG cấp Thành phố: 06 thuộc môn sử, sinh

- HSG cấp tỉnh: 02: thuộc môn Sử 02.

Khối Tiểu học:

- HSG cấp Thành phố: 03 học sinh môn chữ đẹp

* Lớp tiên tiến xuất sắc 10/10: Lớp 1A, 1B,2,3,4,5,6,7,8,9

4.Chất lượng đội ngũ Giáo viên

Khối TH:

TT

Họ và tên giáo viên

Giáo án (%)

Hồ sơ(%)

Giờ dạy(%)

UD CNTT

Tốt

Khá

ĐYC

Tốt

Khá

ĐYC

Tốt

Khá

ĐYC

1

Đào  Thị Thu Hoài

40

60

 

40

60

 

30

40

30

18

2

Lê Thanh Phương

10

80

10

40

60

 

40

40

20

0

3

Phạm Thị Giang

50

50

 

60

40

 

40

40

20

18

4

Bùi Kim Hợi

20

70

10

40

60

 

30

50

20

0

5

Nguyễn Thị T Hằng

50

50

 

60

40

 

40

40

20

18

6

Vũ Thị Nghĩa

60

40

 

60

40

 

40

40

20

18

7

Nguyễn T.Quý Quỳnh

50

50

 

60

40

 

40

40

20

18

 

Khối THCS:

TT

Họ và tên giáo viên

Hồ sơ - Giáo án (%)

Giờ dạy(%)

Số bài dạy

ƯD CNTT

Tốt

Khá

ĐYC

Tốt

Khá

ĐYC

1

Nguyễn Thị Hoa

50

50

 

50

30

20

20

2

Dương T. Như Quỳnh

40

60

 

40

40

20

20

3

Hà Thị Quý

40

60

 

30

50

20

20

4

Cao Thị Hiền

40

60

 

30

50

20

20

5

Bùi Thị Hương

50

50

 

50

30

20

20

6

Nguyễn T.Hồng Minh

40

50

10

40

30

30

20

7

Bùi Thị Linh Chi

40

50

10

40

30

30

20

8

Đỗ Thị Lý

50

40

10

40

40

20

20

5.Thực hiện các chuyên đề: Tổng số: 07 chuyên đề cấp trường

TT

Tên chuyên đề

Môn - Lớp

Thời gian thực hiện

Ng­ười thực hiện

1

Áp dụng phương pháp dạy học hợp đồng trong dạy học toán 9

Toán 9

Tháng 10

Nguyễn Thị Hoa

Tổ Tự nhiên

2

Phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp dạy học theo chủ đề: Chủ đề “Dấu câu”.

Văn 8

Tháng 11

Bùi Thị Hương

Tổ Xã hội

3

Ứng dụng CNTT trong tiết Âm nhạc lớp 4

Âm nhạc lớp 4

Tháng 12

Nguyễn T. Qúy Quỳnh

Tổ Tiểu học

4

Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn TNXH                   

THXH lớp 1

Tháng 1

Phạm Thị Giang

Tổ Tiểu học

5

Tích hợp kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong môn GDCD

GDCD 6

Tháng 2

Cao Thị Hiền

Tổ Xã hội

6

Phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp dạy học giải quyết vấn đề

Vật Lí 6

Tháng 3

Đỗ Thị Lý

Tổ Tự nhiên

7

Rèn kĩ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt tập thể

Sinh hoạt lớp 5

Vũ Thị Nghĩa

Tổ Tiểu học

 

Ngoài ra còn tổ chức các chuyên đề nghiệm thu cấp TP theo chỉ đạo của PGD.

6.Tổ chức, tham gia các cuộc thi, hội thi về hoạt động chuyên môn:12 cuộc thi

Thời gian

Tên cuộc thi

Người thực hiện

Tháng 10

Thi GVDG cấp trường

Gv đăng kí GVDG ( 1 GV – 2 tiết)

Dự thi GVG cấp TP khối TH

GV đạt GV giỏi cấp trường

Thi KHKT cấp trường

GV phụ trách CLB của tổ Tự nhiên và HS

Tháng 11

Thao giảng chào mừng 20/11

Giáo viên không đăng kí GV dạy giỏi

(1 GV – 1 tiết)

Dự thi KHKT cấp cụm, cấp Thành phố

Sản phẩm được giải cấp trường và GV tổ tự nhiên

Tháng 1

Thi vận dụng kiến thức liên môn cấp trường

Mỗi giáo viên hướng dẫn HS có ít nhất 1 sản phẩm có chất lượng với bộ môn giảng dạy của mình.

Tháng 2

Dự thi vận dụng kiến thức liên môn cấp TP

Sản phẩm được giải cấp trường và GV tổ xã hội

Tháng 3

Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

GVCN đăng kí

Thi làm đồ dùng dạy học

Mỗi giáo viên 01 đồ dùng dự thi

Tổ chức ngày hội Tiếng Anh, thi thể dục thể thao

Các đội thi từ các lớp

Tháng 4

Ngày hội STEM và thi sáng tạo TTN-NĐ cấp trường,  thi kể chuyện Khoa học.

Câu lạc bộ, các lớp, mỗi lớp ít nhất có 03 sản phẩm có chất lượngHọc sinh các lớp

Tháng 5

Tham dự ngày hội STEM và thi sáng tạo TTN-NĐ cấp Thành phố

GV phụ trách CLB, các lớp có sản phẩm đạt giải cấp trường.

II.Chỉ tiêu thi đua

1. Tập thể:

- Tập thể lao động tiên tiến; được giấy khen của UBND thành phố Hạ Long

- Tập thể lao động  xuất sắc, được gấy khen của Sở GD và ĐT Quảng Ninh.

- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

- Đơn vị cơ quan văn hóa

- Công đoàn: Tập thể công đoàn vững mạnh, được giấy khen của liên đoàn lao động TP.

- Liên đội: Vững mạnh cấp TP

2.Cá nhân: (Bảng 5 - Phần phụ lục).

- CSTĐ cấp Tỉnh: 01; Bằng khen của chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh: 01.

- CSTĐ cấp cơ sở 05/19 = 26,3%.

- Giấy khen của UBND Thành phố Hạ Long: 02

- GVG cấp Trường 11/15= 73,3%, GVG cấp TP (TH) 3/7 = 42,9%,

- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường:  6/10 = 60%

- Giáo viên chữ đẹp cấp TP: 01

- LĐTT 19/19 = 100%.

Bảng  2. Chỉ tiêu chất lượng bộ môn Khối THCS năm học 2017 – 2018

STT

MÔN

LỚP

Sĩ số

GIỎI

KHÁ

Tb

YẾU

Trên Tb

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

Toán

6

26

5

19.2

7

26.9

9

34.6

5

19.2

21

80.8

7

26

5

19.2

8

30.8

8

30.8

5

19.2

21

80.8

8

38

8

21.1

8

21.1

15

39.5

7

18.4

31

81.6

9

26

5

19.2

7

26.9

9

34.6

5

19.2

21

80.8

Tổng

116

23

19.8

30

25.9

41

35.3

22

19.0

94

81.0

2

 Lí

6

26

5

19.2

8

30.8

10

38.5

3

11.5

23

88.5

7

26

5

19.2

11

42.3

7

26.9

3

11.5

23

88.5

8

38

8

21.1

12

31.6

12

31.6

6

15.8

32

84.2

9

26

6

23.1

10

38.5

6

23.1

4

15.4

22

84.6

Tổng

116

24

20.7

41

35.3

35

30.2

16

13.8

100

86.2

3

Hóa

8

38

8

21.1

16

42.1

11

28.9

3

7.9

35

92.1

9

26

6

23.1

10

38.5

7

26.9

3

11.5

23

88.5

Tổng

64

14

21.9

26

40.6

18

28.1

3

9.4

58

90.6

4

Văn

6

26

5

19.2

7

26.9

12

46.2

2

7.7

24

92.3

7

26

5

19.2

7

26.9

13

50.0

1

3.8

25

96.2

8

38

8

21.1

17

44.7

11

28.9

2

5.3

36

94.7

9

26

6

23.1

4

15.4

14

53.8

2

7.7

24

92.3

Tổng

116

24

20.7

35

30.2

50

43.1

7

6.0

109

94.0

5

Sử

6

26

5

19.2

7

26.9

12

46.2

2

7.7

24

92.3

7

26

6

23.1

7

26.9

12

46.2

1

3.8

25

96.2

8

38

17

44.7

15

39.5

5

13.2

1

2.6

37

97.4

9

26

8

30.8

7

26.9

9

34.6

2

7.7

24

92.3

Tổng

116

36

31.0

36

31.0

38

32.8

6

5.2

110

94.8

6

Sinh

6

26

8

30.8

11

42.3

5

19.2

2

7.7

24

92.3

7

26

8

30,8

11

42.3

5

19.2

2

7.7

24

92.3

8

38

10

26.3

11

28.9

14

36.8

3

7.9

35

92.1

9

26

6

23.1

11

42.3

7

26.9

2

7.7

24

92.3

Tổng

116

32

27.6

44

37.9

31

26.7

9

7.8

107

92.2

7

Địa

6

26

7

26.9

11

42.3

6

23.1

2

7.7

24

92.3

7

26

8

30.8

11

42.3

5

19.2

2

7.7

24

92.3

8

38

8

21.1

16

42.1

11

28.9

3

7.9

35

92.1

9

26

5

19.2

11

42.3

8

30.8

2

7.7

24

92.3

Tổng

116

28

24.1

49

42.2

30

25.9

9

7.8

107

92.2

8

Anh

6

26

3

11.5

7

26.9

13

50.0

3

11.5

23

88.5

7

26

3

11.5

7

26.9

12

46.2

4

15.4

22

84.6

8

38

10

26.3

14

36.8

11

28.9

3

7.9

35

92.1

9

26

3

11.5

6

23.1

15

57.7

2

7.7

24

92.3

Tổng

116

19

16.4

34

29.3

51

44.0

12

10.3

104

89.7

9

GDCD

6

26

6

23.1

8

30.8

11

42.3

1

3.8

25

96.2

7

26

10

38.5

9

34.6

6

23.1

1

3.8

25

96.2

8

38

13

34.2

18

47.4

5

13.2

2

5.3

36

94.7

9

26

6

23.1

7

26.9

11

42.3

2

7.7

24

92.3

Tổng

116

35

30.2

42

36.2

33

28.4

6

5.2

110

94.8

10

C.Nghệ

6

26

6

23.1

8

30.8

12

46.2

 

0.0

26

100.0

7

26

10

38.5

11

42.3

5

19.2

 

0.0

26

100.0

8

38

15

39.5

15

39.5

8

21.1

 

0.0

38

100.0

9

26

6

23.1

10

38.5

10

38.5

 

0.0

26

100.0

Tổng

116

37

31.9

44

37.9

35

30.2

0

0.0

116

100.0

 

          Các môn xếp loại: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật: đạt 100%

 

Bảng 3. Chỉ tiêu chất lượng 2 mặt giáo dục năm học 2017 - 2018

Khối THCS

+ Hạnh kiểm

LỚP

TS HS

Tốt

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

26

19

73,1

7

26,9

0

0

0

0

7

26

18

69,2

8

30,8

0

0

0

0

8

38

28

73,7

9

23,7

1

2,6

0

0

9

26

15

57,7

10

38,5

1

3,8

0

0

Tổng

116

80

69

34

29,3

2

1,7

0

0

 

+ Học lực:

LỚP

TS HS

GIỎI

KHÁ

T. BÌNH

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

26

6

23,1

9

34,6

10

38,5

1

3,8

 0

0

7

26

8

30,8

10

38,5

7

26,9

1

3,8

0

0

8

38

13

34,2

15

39.5

9

23,7

1

2,6

0

0

9

26

6

23

9

34,6

11

42,3

0

0

0

0

Tổng

116

33

28,4

43

37,1

37

31,9

3

2,6

0

0

 

Khối Tiểu học

Lớp

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

KHEN THƯỞNG

Tổng số HS

Các môn học và HĐGD

Năng lực

Phẩm chất

Toàn diện

Từng mặt

HT

%

Đ

%

Đ

%

SL

%

SL

%

1A

24

23

95.8

24

100

24

100

10

41,7

11

45,8

1B

24

24

100

24

100

24

100

09

37,5

10

41,7

2

35

35

100

35

100

35

100

10

27,8

16

44,4

3

39

38

97.5

39

100

39

100

15

38,5

19

48,7

4

37

37

100

37

100

37

100

07

19,4

09

25

5

39

39

100

39

100

39

100

10

25.6

10

25,6

Tổng

198

196

99

198

100

198

100

61

30,8

75

37,

Bảng 4. Đăng ký sáng kiến đổi mới thực hiện nhiệm vụ năm học

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

ĐĂNG KÍ SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI

1

Lưu Thị Huyền

HT

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường TH & THCS Tuần Châu.

2

Nguyễn Đức Hùng

PHT

CTCĐ

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện ở trường TH&THCS Tuần Châu.

3

Trần Thị Tâm

PHT

Một số biện pháp quản lí, xây dựng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

4

Cao Thị Hiền

GV

Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong dạy học môn lịch sử lớp 6

5

Nguyễn Thị Hồng Minh

GV

Phát huy tính tích cực trong việc sử dụng đồ dùng trực quan qua môn lịch sử

6

Bùi Thị Hương

GV

Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 8

7

Hà Thị Quý

TTCM

Nâng cao kĩ năng nghe nói tiếng Anh cho HS THCS

8

Nguyễn Thị Hoa

TTCM

Ứng dụng định lí Vi- ét trong giải bài toán bậc hai

9

Dương T.Như Quỳnh

TPT Đội

Một số biện pháp gây hứng thú học môn âm nhạc cho học sinh lớp 6

10

Đỗ Thị Lý

GV

Rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình

11

Bùi Thị Linh Chi

GV

Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học

12

Phạm Thị Giang

TTCM

Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1

13

Vũ Thị Nghĩa

TPCM

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

14

Nguyễn Thị Thu Hằng

GV

Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học

15

Lê Thanh Phương

GV

Rèn đọc đúng cho học sinh lớp 2

16

Nguyễn Thị Quý Quỳnh

GV

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4, lớp 5 học tốt Tập đọc nhạc

17

Bùi Kim Hợi

GV

Một số biện pháp nâng cao dạy bài Thể dục lớp 3

18

Đào Thị Thu Hoài

GV

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng việt lớp 1

19

Nguyễn Thị Thu Nghìn

KT

Quản lý có hiệu quả CSVC nhà trường

Bảng 5.  Đăng kí các danh hiệu thi đua của CB, GV, NV

STT

Họ và tên

Chức vụ

Danh hiệu thi đua

1

Lưu Thị Huyền

HT

LĐTT, CSTĐCS, CSTĐ cấp tỉnh.

2

Nguyễn Đức Hùng

PHT

LĐTT

3

Trần Thị Tâm

PHT

LĐTT, CSTĐCS

4

Cao Thị Hiền

GV

LĐTT, GVDG cấp trường.

5

Nguyễn Hồng Minh

GV

LĐTT

6

Bùi Thị Hương

GV

LĐTT, GVDG cấp trường,GVCN giỏi cấp trường. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

7

Hà Thị Quý

TTCM

LĐTT,GVDG cấp trường

8

Nguyễn Thị Hoa

TTCM

LĐTT, GVDG cấp trường, GVCN giỏi cấp trường. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

9

Dương Thị Như Quỳnh

TPT Đội

LĐTT, GVDG cấp trường

10

Đỗ Thị Lý

GV

LĐTT, GVDG cấp trường, GV chủ nhiệm giỏi cấp trường.

11

Bùi Thị Linh Chi

GV

LĐTT

12

Phạm Thị Giang

TTCM

LĐTT, GVDG cấp trường, GV dạy giỏi cấp cơ sở, GVCN giỏi cấp trường. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

13

Vũ Thị Nghĩa

TPCM

LĐTT, GVDG cấp trường, GV dạy giỏi cấp cơ sở, GVCN giỏi cấp trường.

14

Đào Thị Thu Hoài

GV

LĐTT, GV giỏi cấp trường.

15

Nguyễn Thị Thu Hằng

GV

LĐTT, GV dạy giỏi cấp trường, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

16

Lê Thanh Phương

GV

LĐTT

17

Nguyễn Thị Quý Quỳnh

GV

LĐTT, GVDG cấp trường, GV dạy giỏi cấp cơ sở

18

Bùi Kim Hợi

GV

LĐTT

19

Nguyễn Thị Thu Nghìn

KT

LĐTT

Bảng 6: CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tháng 8

- Bồi dưỡng chuyên môn, phân công nhiệm vụ năm học.

- Học chính thức: Từ 21/8 khối THCS

- Ôn thi HSG, ôn thi lại và xét lên lớp.

- Xây dựng chỉ tiêu đăng kí thi đua tập thể, cá nhân.

- Chuẩn bị CSVC, điều kiện cho khai giảng năm học mới

- Ổn định biên chế, tổ chức các lớp. Điều tra thông tin HS lớp chủ nhiệm. Hoàn thành công tác tổ chức các lớp, bầu cán bộ lớp; phân công chỗ ngồi học sinh THCS.

- Kiểm tra, rà soát, bổ sung thiết bị dạy học, bàn giao CSVC đầu năm học.

- Kiểm tra đồ dùng, sách vở HS theo qui định, vệ sinh trường lớp.

- Tổ  chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”

- Triển khai công tác điều tra phổ cập

Tháng 9

 

- Tích cực ôn luyện đội tuyển HSG. Dự CĐ Mĩ thuật cấp TP tai THCS Việt Hưng.

- Tổ chức khai giảng năm học mới. Học chính thức: Từ 6/9 khối TH

ổn định các nền nếp của lớp, của trường, của Đội TN.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Tổ chức các hội nghị xây dựng  kế hoạch năm học.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp. Đăng kí thi đua học sinh, lớp chủ nhiệm.

-Tổ chức hội nghị CBVCLĐ, hoàn thành các loại kế hoạch.

- Họp phụ huynh, kiện toàn tổ chức hội phụ huynh của lớp, của trường.

- Phát động phong trào thi đua giữ gìn trật tự ATGT, ký cam kết

- Triển khai cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho HS THCS

- Đại hội các chi đội.

- Báo cáo thống kê hồ sơ trường đầu năm vào hệ thống quản lí GD.

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện nề nếp kỉ cương văn hóa công sở.

- Kiểm tra công tác phổ cập các phường

- Kiểm tra công tác chuyên môn theo kế hoạch

Tháng 10

 

- Thực hiện chuyên đề “Áp dụng phương pháp dạy học hợp đồng trong dạy học toán 9” cấp trường ( Tổ TN).

- Dự CĐ Hóa cấp TP tại THCS Trọng Điểm, CĐ Lí cấp TP tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Thi GVDG cấp trường, dự thi giáo viên giỏi cấp TP khối Tiểu học

- Thi KHKT cấp trường

- Nộp hồ sơ phổ cập GD 2017 về PGD

-Tham gia tổ chức hoạt động vui tết trung thu cho học sinh với UBND Phường. 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10, 20/11, đăng kí thi đua ngày học tốt, điểm 9,10, trang trí lớp học, thực hiện chương trình văn hóa đọc hàng tuần và ngày sinh hoạt về sách hàng tháng

-Tổ chức đại hội liên đội

-Ngoại khóa ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 vào thứ 2 chào cờ.

-Tổ chức tập luyện TDTT, triển khai hoạt động câu lạc bộ bộ môn yêu thích.

- Kiểm tra công tác chuyên môn theo kế hoạch.

Tháng 11

 

- Tăng cường ôn luyện thi HSG giỏi cấp trường.

- Thực hiện chuyên đề: Phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp dạy học theo chủ đề: Chủ đề “Dấu câu” – Môn Văn 8. (Tổ XH)

- Dự CĐ cấp TP: Môn Văn tại trường Đoàn Thị Điểm; môn T.Anh tại THCS Bãi Cháy, Môn Địa Lí tại THCS Cao Thắng

- Thao giảng chào mừng 20/11

- Kiểm tra giữa kì khối TH: Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 (8/11/2017)

- Dự thi KHKT cấp cụm, cấp Thành phố

-Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 20/11 trong GV và HS: thi văn nghệ, thi vở sạch chữ đẹp lớp, cá nhân, học tập, nề nếp tập thể lớp, trồng và chăm sóc bồn cây được phân công, vệ sinh lớp học.

- Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng các gương điển hình của GV và HS.

- Tổ chức cho học sinh trải nghiệm tham quan học tập tìm hiểu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiêu biểu của TP Hạ Long (Từ lớp 4 đến lớp 9)

- Kiểm tra công tác chuyên môn, công tác thu chi đầu năm, công tác chủ nhiệm, nề nếp hoath động Đội.

- Ôn tập học kì I.

Tháng 12

- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp TP (5,6/12/2107 tại THCS Trọng Điểm)

- Tổ chức chuyên đề Âm nhạc Ứng dụng CNTT trong tiết Âm nhạc lớp 4” (tổ TH)

- Kiểm tra HKI các môn chung từ 18/12 đến 23/12, kiểm tra công tác ôn tập, công tác thư viện.

- Hoàn thành điểm, đánh giá kết quả HKI, Báo cáo sơ kết HKI, hoàn thành chương trình HKI.

- Rà soát cơ sở vật chất, lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo.

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Báo cáo sơ kết HKI, báo cáo Hồ sơ trường trên hệ thống Quản lí GD

- Ngoại khóa tìm hiểu truyền thống quân đội NDVN

- Chăm sóc gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường

Tháng 1,2

- Thực hiện chương trình HKII (Từ 2/1/2018)

-T chc chuyên đềVận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn TNXH lớp 1” (Tổ TH); chuyên đề “Tích hợp kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong môn GDCD 6” (Tổ XH)          

- Kiểm tra cuối kì I khối TH từ 2 -> 4/1/2018

-Thi vận dụng kiến thức liên môn cấp trường. Dự thi cấp TP vào 5/1/2018.

- Thi viết chữ đẹp cấp TP ( chưa có lịch cụ thể)

- Kiểm tra công tác chuyên môn, KĐCL, BDTX.

- Ngoại khóa ATGT và phòng chống pháo nổ đèn trời cấp chi đội và kí cam kết. Tuyên truyền cấp liên đội vào giờ chào cờ.

- Họp cha mẹ HS cuối HKI.

- Tổ chức cho học sinh lớp 8,9 tham quan học tập tìm hiểu một số di tích lịch sử.

- Nghỉ tết âm lịch (Từ 10 – 21/2/2018)

- Ổn định nề nếp sau nghỉ tết, phát động thi đua chào mừng thành lập Đoàn 26/3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa mừng đảng mừng xuân liên đội.

- Kiểm tra công tác PCCC, chuẩn bị tết trồng cây.

- Chấm SKKN, đề tài, các giải pháp công tác.

Tháng 3

 

- Thực hiện chuyên đề “Phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp dạy học giải quyết vấn đề môn Vật lý lớp 7” (Tổ TN)

- Thực hiện chuyên đề: Rèn kĩ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt tập thể - Môn Sinh hoạt lớp 5. (Tổ Tiểu học)

- Dự CĐ cấp TP: Môn Toán  - THCS Trần Quốc Toản, Môn Sử tại THCS Lí Tự Trọng.

- GV thi làm đồ dùng dạy học cấp trường

- Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường vào 6/3 và 8/3

- Chuẩn bị thi nghề Phổ thông

- Kiểm tra giữa HKII khối TH (Toán, Tiếng việt lớp 4,5vào  14/3/2018)

-Tổ chức kỉ niệm 26/3: chấm vở sạch chữ đẹp trồng, chăm sóc bồn cây, vệ sinh lớp học.

+ Tổ chức ngày hội Tiếng Anh, thi thể dục thể thao

-Kiểm tra công tác thư viện trường học, Kiểm tra công tác kiểm định CLGD, BDTX, đánh giá chuẩn HT, PHT, giáo viên.

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

- Ôn tập, thi học kì II. Kiểm tra các hồ sơ công tác ôn tập kiểm tra HKII, thi nghề PT

- Kiểm tra HKII theo lịch chung TP: 23/4 đến hết 28/4 (Hết chương trình tuần 33)

- Báo cáo BDTX, hoàn thành SKKN nộp TP.

- Ngày hội STEM và thi sáng tạo TTN-NĐ cấp trường, thi kể chuyện khoa học.

-Sinh hoạt chủ điểm tháng: ngày giải phóng khu mỏ 25/4, giải phóng miền Nam 30/4

- Kiểm tra công tác y tế, thiết bị trường học.

Tháng 5

- Kiểm tra cuối HKII khối TH: từ 8 -> 10/5/2018

- Tổng kết điểm, Xét tốt nghiệp lớp 5,9

- Tham dự ngày hội STEM và thi sáng tạo TTN-NĐ cấp Thành phố

- Đánh giá chuẩn HT, PHT, GV

- Tổ chức tổng kết năm học, đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

- Tổ chức biểu dương Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc tiêu biểu về thăm lăng Bác hoặc quê Bác.

 - Bàn giao HS về hè.

- Hoàn thành các loại báo cáo năm học. Hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm. Nhập số liệu thống kê báo cáo vào hệ thống.

- Rà soát, báo cáo công tác kiểm định chất lượng, trường chuẩn QG.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách cuối năm, duyệt học bạ HS

Tháng 6

-Tiếp tục hoàn thành các loại báo cáo, hồ sơ công nhận danh hiệu thi đua của tập thể.

-Xây dựng KH BDTX năm học 2017-2018

Tháng 7

-Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1,6

-Chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay155
  • Tháng hiện tại39,216
  • Tổng lượt truy cập2,803,329
Đăng nhập thành viên

Trang chủBản đồ  |Quản trị | 

        TRƯỜNG TH&THCS  TUẦN CHÂU – TP HẠ LONG – TỈNH QUẢNG NINH

        Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hạ Long
        Địa chỉ: Tổ 16 – Khu 3 –Phường Tuần Châu -  TP. Hạ Long - Quảng Ninh - Việt Nam

         Điện thoại: (+84 203) 3842006
        Email:
c12tuanchau.hl.quangninh@moet.edu.vn                      Thời hạn hoạt động Website đến: 02/06/2022

        Website: http://tuanchau.edu.vn                                                  Liên hệ: www.ictso.top - 0986.379.601

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây