Kế hoạch thi học kì I khối THCS

Thứ tư - 29/11/2017 09:54
IMG 3592
IMG 3592

PHÒNG GD& ĐT TP HẠ LONG

    TRƯỜNG TH&THCS  TUẦN CHÂU

 

 
 
 

Số: 128/KH-TH&THCS 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                            

 Tuần Châu, ngày 27 tháng 11  năm 2017         

                  

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

        Thực hiện công văn số 675/PGD&ĐT-THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long ngày 28 tháng 7 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018;

Thực hiện kế hoạch chuyên môn tổng thể năm học 2017 - 2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo Hạ long;

Thực hiện công văn công văn Số: 1119 /PGD&ĐT-THCS ngày 24/11/2017 của Phòng GD&ĐT Hạ Long V/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ năm học 2017 - 2018;

Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo ngày 21/11/2017 của chuyên môn phòng GD&ĐT Hạ Long về việc giới hạn trọng tâm ôn tập học kì I khối THCS;

Trường TH&THCS Tuần Châu lên kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Kỳ kiểm tra học kì I nhằm đánh giá đúng kết quả, chất lượng dạy và học của nhà trường qua năm học, qua đó đề xuất những biện pháp điều chỉnh cần thiết về phương pháp dạy và học, về kiểm tra đánh giá để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Đ/c Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp HĐGD để quán triệt nghiêm túc, đầy đủ mục đích việc kiểm tra học kì và thống nhất các biện pháp chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo đúng hướng dẫn và quy định của Sở GD&ĐT, PGD&ĐT, đảm bảo kết quả kiểm tra phản ánh đúng kết quả học tập của học sinh; đặc biệt quán triệt việc không được dùng bất cứ biện pháp nào nhằm làm cho kết quả kiểm tra phản ánh không đúng thực chất.  

II. Một số vấn đề chung:

Các môn kiểm tra theo đề chung toàn thành phố:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ chung cho 03 môn học của khối lớp 9. Gồm các môn: Toán, Ngữ văn, và Tiếng Anh chương trình hiện hành.

- Trường ra đề các môn còn lại của khối 9 và các khối 6,7,8 dựa trên trọng tâm ôn tập của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Giới hạn chương trình: Hết chương trình tuần 17 theo PPCT.

- Hình thức bài kiểm tra: Tùy thuộc vào hướng dẫn, đặc thù của mỗi môn học.

- Về thời gian làm bài kiểm tra: Thời gian làm bài đối với môn Toán và Ngữ văn là 90 phút; các môn còn lại, mỗi môn 45 phút.

- Đối với những môn học không kiểm tra bằng hình thức viết trên giấy: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật thực hiện theo hướng dẫn riêng của từng môn học và tổ chức kiểm tra theo PPCT.

III. Hội đồng ra đề, coi và chấm kiểm tra

1. Tổ chức ra đề kiểm tra

* Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra: (Có quyết định kèm theo)

* Phân công giáo viên ra đề:

Môn

Khối- Lớp

Người ra đề

Thời gian duyệt đề

Ngữ Văn

6,7,8

Bùi Thị Hương

Cao Thị Hiền

Nguyễn Thị Hồng Minh

Ngày 11/12/2017

Toán

6,7,8

Nguyễn Thị Hoa

Đỗ Thị Lí

Ngày 11/12/2017

Tiếng Anh

6,7,8

Hà Thị Quý

Ngày 11/12/2017

Địa lý

6,7,8,9

Bùi Thị Hương

Cao Thị Hiền

Ngày 11/12/2017

Lịch sử

6,7,8,9

Bùi Thị Hương

Cao Thị Hiền

Nguyễn Thị Hồng Minh

Ngày 11/12/2017

Vật lý

6,7,8,9

Đỗ Thị Lí

Nguyễn Thị Hoa

Ngày 11/12/2017

 

 

Lưu Thị Huyền

Nguyễn Thị Hoa

Đỗ Thị Lí

Ngày 11/12/2017

Sinh học

6,7,8,9

Nguyễn Thị Hoa

Đỗ Thị Lí

Ngày 11/12/2017

GDCD

6,7,8,9

Cao Thị Hiền

Ngày 11/12/2017

* Quy định về việc ra đề:

-  Ra đề kiểm tra các môn chung cho từng khối lớp trong trường (trừ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh của khối 9). Mỗi môn của một khối ra 2 đề có nội dung kiến thức kiểm tra tương đương nhau.

-  Hình Thức kiểm tra: Các môn ra đề với hình thức tự luận ( riêng môn Hóa, Lý, Sinh khối 9 có phần trắc nghiệm nhưng không vượt quá 20% tổng số điểm toàn bài)

-  Trình bày đề kiểm tra: Đúng quy định văn bản theo Thông tư 01.

-  Hội đồng ra đề gửi đề kiểm tra, ma trận, hướng dẫn chấm về hòm thư chuyên môn chuyenmonc2tc2017@gmail.com  trước Ngày 11/12/2017 để tổ trưởng chuyên môn duyệt đề trước.

- Các tổ trưởng chuyên môn duyệt đề, duyệt ma trận, hướng dẫn chấm cùng với BGH vào chiều ngày 12/12/2017

-  In đề kiểm tra đến từng tay học sinh, lưu 01 bộ tại trường và sau kiểm tra gửi 01 bộ về Phòng GD&ĐT.

2. Tổ chức coi kiểm tra.

* Hội đồng coi kiểm tra: (Có quyết định kèm theo)

- Giám thị: Các GV trong trường, mỗi phòng 02 GV(Có danh sách kèm theo).

- Bố trí học sinh ngồi theo phòng, mỗi phòng không quá 25 học sinh và xếp theo vần A, B, C,... theo từng khối.

         + Lớp 9: TS 20 HS, chia làm 01 phòng.

         + Lớp 8: TS 26 HS chia làm 01 phòng.

         + Lớp 7: TS 38 HS chia làm 02 phòng.

         + Lớp 6: TS 25 HS chia làm 01 phòng.

( Có danh sách kèm theo )

- Thực hiện coi kiểm tra nghiêm túc theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thực hiện tốt cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử. Kiên quyết xử lý những cán bộ, giáo viên và học sinh vi phạm Quy chế thi.

3. Tổ chức chấm bài kiểm tra:

* Thành lập một hội đồng chấm kiểm tra: (Có quyết định kèm theo)

Giám khảo và nhân viên nhập điểm là giáo viên của trường (Có danh sách kèm theo )

Sau khi học sinh làm bài xong, giám thị thu bài nộp cho Chủ tịch Hội đồng coi kiểm tra. Hiệu trưởng tiến hành phân công rọc phách và tổ chức chấm bài kiểm tra.

- Hiệu trưởng quản lý, bảo mật hướng dẫn chấm bài kiểm tra và phát hướng dẫn chấm cho giáo viên sau khi đã tổ chức kiểm tra xong. Các tổ (nhóm) chuyên môn tổ chức nghiên cứu hướng dẫn chấm, tiến hành chấm chung ít nhất 5 bài/môn rồi giao bài cho các giáo viên chấm.

- Mỗi bài kiểm tra có hai giáo viên chấm (theo nguyên tắc 2 vòng độc lập). Việc chấm bài kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, công bằng cho học sinh.

- Riêng bài kiểm tra học kỳ của lớp 9 các đồng chí GV được phân công tập trung chấm bài tại trường vào buổi chiều.

- Sau khi hoàn thành việc chấm bài kiểm tra học kỳ, giáo viên bộ môn chữa bài và rút kinh nghiệm cho học sinh, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ/nhóm chuyên môn. Bài kiểm tra học kỳ sau khi trả để học sinh biết điểm và theo dõi quá trình chữa của giáo viên, thu lại và lưu giữ tại trường ít nhất 01 năm để phục vụ cho công tác kiểm tra của cơ quan quản lý.

IV. Thời gian kiểm tra:

  1. Môn Tiếng Anh (Phần nói)

 

Thứ- Ngày

Lớp

Thời gian

GV coi, chấm

Ghi chú

6 – 15/12

6

14h- 15h

Hà Thị Quý

Cao Thị Hiền

 

6 - 15/12

7

15h-16h

Hà Thị Quý

Đỗ Thị Lí

 

7 – 16/12

8

14h- 15h

Hà Thị Quý

Bùi Thi Hương

 

7 – 16/12

9

15h-16h

Hà Thị Quý

Nguyễn Thị Hoa

 

 

2. Môn Công nghệ

Thứ- Ngày

Lớp

Thời gian

GV coi, chấm

Ghi chú

6 – 15/12

8

14h- 15h

Đỗ Thị Lí

Nguyễn Thị Hoa

 

6 - 15/12

9

15h-16h

Nguyễn Hồng Minh

Dương Như Quỳnh

 

7 – 16/12

6

14h- 15h

Cao Thị Hiền

Dương Như Quỳnh

 

7 – 16/12

7

15h-16h

Nguyễn Hồng Minh

Đỗ Thị Lí

 

3. Lịch kiểm tra (Theo CV PGD)

  • Khối 6,7:

Ngày kiểm tra

Môn

Thời điểm giao đề cho học sinh

Thời gian

 làm bài

Sáng thứ 2

18/12/2017

 

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

90 phút

Vật lý

9 giờ 30 phút

45 phút

Địa lý

10 giờ 45 phút

45 phút

Sáng thứ 4

20/12/2017

 

Ngoại ngữ

7 giờ 30 phút

45 phút

Sinh học

8 giờ 45 phút

45 phút

Giáo dục công dân

10 giờ 00 phút

45 phút

Sáng thứ 6

22/12/2017

Toán

7 giờ 30 phút

90 phút

Lịch sử

9 giờ 30 phút

45 phút

* Khối 8,9:

Ngày kiểm tra

Môn

Thời điểm giao đề cho học sinh

Thời gian

 làm bài

Sáng thứ 3

19/12/2017

 

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

90 phút

Vật lý

9 giờ 30 phút

45 phút

Địa lý

10 giờ 45 phút

45 phút

Sáng thứ 5

21/12/2017

 

Ngoại ngữ

7 giờ 30 phút

45 phút

Sinh học

8 giờ 45 phút

45 phút

Giáo dục công dân

10 giờ 00 phút

45 phút

Sáng thứ 7

23/12/2017

Toán

7 giờ 30 phút

90 phút

Lịch sử

9 giờ 30 phút

45 phút

Hóa học

10 giờ 45 phút

45 phút

 

4. Các môn còn lại: TD, MT, AN kiểm tra theo PPCT.

V. Tổng hợp kết quả và báo cáo:

Sau khi tổ chức coi và chấm bài kiểm tra học kỳ, các tổ tổng hợp kết quả kiểm tra học kỳ I và cả năm theo môn của mỗi tổ theo từng khối lớp, kết quả chất lượng bộ môn, xếp loại hai mặt giáo dục học kì I (theo mẫu) gửi về chuyên môn qua hộp thư điện tử: chuyenmonc2tc2017@gmail.com.

Thời gian nộp báo cáo:

+ Kết quả kiểm tra học kỳ I: Ngày 26 tháng 12 năm 2017.

+ Kết quả xếp loại bộ môn: Ngày 27 tháng 12 năm 2017.

+ Kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục: Trước ngày 29 tháng 12 năm 2017.

    

 

 Nơi nhận:

- HT: (Báo cáo);

- Các tổ CM: (Thực hiện);

- Lưu: CM, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Duyệt)

 

 

 

 

Lưu Thị Huyền

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hùng

 

Nguồn tin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay295
  • Tháng hiện tại39,356
  • Tổng lượt truy cập2,803,469
Đăng nhập thành viên

Trang chủBản đồ  |Quản trị | 

        TRƯỜNG TH&THCS  TUẦN CHÂU – TP HẠ LONG – TỈNH QUẢNG NINH

        Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hạ Long
        Địa chỉ: Tổ 16 – Khu 3 –Phường Tuần Châu -  TP. Hạ Long - Quảng Ninh - Việt Nam

         Điện thoại: (+84 203) 3842006
        Email:
c12tuanchau.hl.quangninh@moet.edu.vn                      Thời hạn hoạt động Website đến: 02/06/2022

        Website: http://tuanchau.edu.vn                                                  Liên hệ: www.ictso.top - 0986.379.601

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây